Tollbugata i Drammen er i ferd med å etablere seg som ei gate hvor publikumsrettet næring blomstrer, hvor små cafeer, restauranter og nisjebutikker etableres og slår rot. I den vestlige delen av gata, som er en blindvei som ender i Strømsø torg, har næringsdrivende og gårdeiere i felleskap satt i gang et samskapingsprosjekt for å gjøre området mer attraktivt for publikum. Her har det vært eksperimentert med midlertidige tiltak siden sommeren 2018: Fjerning av gateparkering, etablering av uteservering, møblering/beplantning.

De næringsdrivende i området og Bylivsprogrammet etablerer nå et prosjekt som innspill til regulering. Dette for å sikre at de næringsdrivende, gårdeierne og brukerne av området får bidra med innspill, kompetanse, lokalkunnskap og egeninnsats, for sammen å skape en gate som innbyr til handel, byliv og aktivitet.

Tollbugata har allerede en funksjon i byen som fortjener ekstra oppmerksomhet. Den er et sted hvor det foregår en nærings- og byutvikling som skaper tydelig by-identitet og stolthet for innbyggerne. Tollbugata er et steg i riktig retning i en tid hvor netthandel og kjøpesenter-utvikling truer sentrum. Etableringene i Tollbugata er en stedstilpasset næringsutvikling som tiltrekker seg nye næringsdrivende og et publikum bestående av både lokale og tilreisende. Dette er svært betydningsfullt for Drammen sentrum.

Buskerud fylkeskommune støtter prosjektet med finansiering, insam as har prosjektledelsen.
For mer informasjon om prosjektet: Ta kontakt med Dag Erlend Lohne Mohn 92035254