Nettverksledelse og -utvikling

KS har siden 2014 driftet et kommunenettverk for universell utforming med rundt 50 kommuner og fylkeskommuner. Hovedfokus er rettet mot eksisterende bygg, uteområder og sosiale møteplasser.

Hensikten med nettverket er å styrke kommunenes kompetanse ved å initiere og styrke lokale prosesser, belyse mulige strategier, dele erfaringer og bidra til at universell utforming blir forankret i kommunenes plan- og styringssystemer.

Fra 2016 til utgangen av 2020 har insam bistått KS som prosessleder for årlige landsomfattende og regionale samlinger, og i oppfølgingen av kommunene mellom samlingene. insam har også bistått i etablering, utvikling og oppfølging av en ambassadørordning der erfarne personer fra nettverket gir råd og opplæring til andre kommuner. Årsmelding for 2020 finner du her.

 

Illustrasjon/Foto: CC Bruno Aguirre

Kontakt

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no