Skip to main content

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem gode eksempler på hvordan arbeidet med bærekraftig omstilling kan gjøres i praksis. Konferansen skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og ideer. Fokus for årets konferanse er «reThinking Nature», og det vil presenteres et bredt spekter av foregangsprosjekter som avspeiler at bærekraft forutsetter natur vi i framtiden både kan leve både av, i og med.

Program og påmelding finner du her.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Jon Mihle på jon@insam.no eller 92462539.