Boligkjøpere og mobilitet

1. februar 2023

Kaldnes vest

12. september 2022

Kunstarena Fjordbyen

22. november 2021

Bærekraftig bytransformasjon i Sandnes

22. november 2021

Analyse av fysisk risiko og omstillingsrisiko for varehandelen

18. november 2021

Kommunal eiendomsstrategi, Kristiansand

10. mars 2021

Grønlandskvartalet i Drammen

15. februar 2021

Landøyveien 5, Asker

20. august 2020

Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Knutepunkt Sundvollen

22. januar 2018