Skip to main content
Aktuelt

Rapport: Kulturen och staden av Rudolf Antoni

Rapporten er en delrapport i en større studie om kulturens betydning for steders attraktivitet. Bak undersøkelsen står Fastighetsägarna i samarbeid med HUI Research og SOM-instituttet ved universitetet i Göteborg.

Rapport – Kulturen och staden