Aktuelt

Regjeringen: Satser på kommuneinnovasjon

Av 8. april 2013 Ingen kommentarer

Nye vegar til framtidas velferd

Innovasjonsstrategien til regjeringen vitner om en tydelig ambisjon om å bruke innovasjon og nyskapning som aktive virkemider for å møte morgendagens utfordringer i kommunesektoren.

– Innovasjonsstrategien skal gjere det enklare for kommunane å tenkje nytt og løyse oppgåvene sine smartare. For å utvikle betre tenester i framtida, må kommunane i større grad sjå løysingar på tvers av sektorane, seier statsråd Liv Signe Navarsete til regjeringen.no

insam er allerede godt etablert i markedet med innovasjon i offentlig sektor og har i mange år hatt innovasjonsoppdrag for en rekke kommuner. Dette i form av både konkrete utviklingsprosjekter og mer prosessorienterte arbeider.

-At regjeringen nå ser dette behovet tydelig setter vi stor pris på. Dette er et tydelig signal fra regjeringen og det viser at insam arbeider i et felt som blir stadig høyere prioritert, sier Lars Wang i en kommentar.

Regjeringen har etablert en nettside som er en løsning som viser hvordan forventet demografisk utvikling i den enkelte kommune i Norge skaper nye behov. Befolkningsvekst og endring i befolkningssammensetning fører til endringer i ressursbehov og har store konsekvenser for sysselsettingen. Dette framstilles automatisk og grafisk på nettsiden som du finner her.

Det er også verdt å merke seg at det skal etableres et nytt kompetansesenter for innovasjon innen 1. januar 2015. I tillegg til et nytt innovasjonsstudium hvor ansatte i kommunesektoren kan lære om innovasjonsprosesser og gjennomføring av innovasjonsprosjekt.

Den økonomiske støtten dreier seg om at fylkesmannen skal prioritere innovasjonsprosjekt innenfor en eksisterende ramme på 100 MNOK som i dag benyttes til fornyings- og utviklingstiltak i kommunene. Forøvrig oppfordres det til samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, frivillige organisasjoner, FOU-miljøer og næringsliv.

insam ønsker satsingen velkommen og gleder seg til fortsettelsen.

Her kan du lese innovasjonsstrategien.