Skip to main content

Vi står overfor et energiskifte med behov for ny teknologi og nye systemer. Ikke desto mindre – det grønne skiftet er kanskje vår tids store lederutfordring. Peter Senge fra MIT, Gudmund Hernes fra BI/Fafo og Elisabeth Tørstad fra DNV-GL snakket om hvilket «ledelsesskifte» som kreves. insam i samarbeid med NEX, DNV-GL og SoL China arrangerte frokostmøtet.

Seminaret ble en spennende samtale om dilemmaer og utfordringer ved å lede det grønne energiskiftet. Samtidig pekte diskusjonen i retning av at det er mange som nå har mulighet for å «vokse med oppgaven» både som leder og menneske. At vi gjør mye for å unngå å ta inn over oss en ny virkelighet ble grundig dokumentert av Gudmund Hernes med utgangspunkt i den nye rapporten Hot Topic – Cold Comfort som du kan laste ned her.

Det er også verdt å merke seg at det er flere som er opptatt av temaet. Guardian Sustainable Business Network formidler 20.11.14 en oversikt over 29 kvaliteter hos de er klar for denne type lederutfordringer. Mission impossible ?