Aktuelt

Seminarer og Kunnskapsmiljøer, læringsmiljøer og byutvikling

Av 25. april 2012 Ingen kommentarer

I Kongsberg ble det belyst hvordan biblioteket kan ha en sentral rolle i byutviklingen. Seminaret var en del av utviklingen av ny Kunnskaps- og Kulturpark i Kongsberg.
Les rapporten her!

I Aalborg var sammenhengen mellom byutvikling og kunnskapsintensiv næringsutvikling i fokus. Utgangspunktet for seminaret var resultatene fra et 3-årig pilotprosjekt (2009-2012) i Lillestrøm og Aalborg. De to byene har jobbet og tenkt innovativt for å utvikle seg som kunnskaps- og opplevelsesbyer.
Her finner du mer informasjon om prosjektet!

Medarbeidere fra insam har bidratt med prosessledelse og tilrettelegging.