Skip to main content
Aktuelt

Sentrale kultur- og fritidsarena i Evje - Hornnes kommune

Evje- og Hornnes kommune planlegger å utvikle Evje sentrum ved å etablere en sentral arena, hvor biblioteket vil utgjøre kjernevirksomheten i denne arenaen. Evje sentrum er i dag et handelssentrum og man vil her utvikle en arena som kan utgjøre en møteplass og sosial arena både for kommunens innbyggere, organisasjonsliv, næringsliv og turister.

Oppdragsgiver: Evje-Hornnes kommune
Varighet: 2011
Vår kontakt: Sølvi Tellefsen