Skip to main content

Insam har i høst vært del av et team ledet av NSW arkitekter og med deltakelse fra Grindaker, Erling Dokk Holm og Context som har levert et parallelloppdrag for Sluppen i Trondheim på oppdrag av fra R. Kjeldsberg AS. Teamet har lagt vekt på hvordan Sluppen bli en del av og styrker Trondheim som kompetanse- og universitetsby. Teamets forslag til konsept bygger på nytenking både når det gjelder byliv, bolig, næring, mobilitet, lokal logistikk og kortreiste kretsløp. Ta kontakt med Lars Wang for mer informasjon.