Skip to main content

Insam, Lillestrøm kommune, CICERO og Universitetet i Oslo har mottatt støtte fra Regionalt forskningsfond i Viken for å undersøke hvordan spillteknologi kan styrke barn og unges medvirkning i kommunens klimaarbeid. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i tematikken.

Kontaktperson hos Insam er Bård Sødal Grasbekk.