Aktuelt

Stedsutvikling Flesberg kommune

Av 8. januar 2011 Ingen kommentarer

Kommunen skal utarbeides en egen plan for utviklingen av Lampeland sentrum. Hensikten med planen er å sikre gode møteplasser for kommunens innbyggere og tilreisende, grønne strukturer og en hensiktsmessig fordeling av bolig- og næringsfunksjoner i årene som kommer. 

Som ledd i planarbeidet har insam ledet et forprosjekt for å øke kunnskapen om hvilke muligheter Lampeland har for økt handel og annen næringsvirksomhet,  og hvilke utfordringer som må håndteres for at Lampeland fortsatt blir et godt sted å bo, arbeide og besøke.  15% av kommunens innbyggere har bidratt med innspill i forprosjektfasen gjennom folkemøter, intervjuer, spørreundersøkelser og gruppesamtaler. Kommunens næringsforum har vært spesielt aktive i prosessen. Konklusjonene i forprosjektet vil bli lagt til grunn for utarbeidelsen av kommunedelplanen for Lampeland som settes i gang våren 2011.

Les rapport

Oppdragsgiver: Flesberg kommune
Varighet: 2010
Vår kontakt: Nina Solberg