Skip to main content

Hva kan vi lære av historien for å jobbe innovativt og med nye løsninger for sykkel?

På 1930-tallet var det en voldsom økning i norsk sykkelproduksjon. Sykkelen var blitt fremkomstmidlet som store deler av befolkningen hadde fått råd til å anskaffe seg. Sykkelen fraktet kvinner, menn og etter hvert barn til jobb, skole, byen, marka og stranda – når de ville. På norske veier hadde sykkelen en markant posisjon. Sykkelen var den demokratiske frihetsmaskinen. Hva skjedde så?

I dette innlegget tar historiker Magne Brekke Rabben oss med på en reise i sykkelens historie i Norge. Hva har vært syklingens politikk? Og hva slags posisjon har sykkelen hatt på norske veier gjennom det 20 og 21 århundret? Hvordan kan sykkelen gjenerobre sin posisjon som den ypperste frihetsmaskinen?

Magne Brekke Rabben utga i 2017 boka Sykkelens historie i Norge. Innlegget baserer seg på innsiktene fra dette bokarbeidet.

Frokostmøtet arrangeres som et samarbeid mellom Statens vegvesen og Nettverk for grønn mobilitet.

Syklistenes Landsforening ved Mats Larsen vil delta og fasilitere samtalen og diskusjonen i etterkant av innlegget.

Tid og sted:

Kl 8-10, 14. februar 2019

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!

Foto denne side og forsiden: Anders Beer Wilse