fbpx

Bolig- og eiendomsutvikling handler om mer enn bygningshøyder og utnyttelsesgrad, eller prisnivå for kjøp av en bolig.

Det handler ikke minst om mennesker som skal bo, leve og bruke området, hvilke kvaliteter man verdsetter i boligen, og ved hele nærområdet. Det handler også om tilgjengelighet og å skape inkluderende boligområder med blandede aldersgrupper og ulike boligtypologier, der bærekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet er en rammebetingelse.

Helhetlig utvikling og realisering som bidrar til å oppnå flere (samfunns)mål, krever aktiv samhandling mellom relevante aktører. Ved å supplere plan- og bygningslovprosesser med aktive samhandlingsprosesser som tar i bruk ulike aktørers kunnskap og ressurser, kan forutsetningene for transdisiplinære prosesser og løsninger som fremmer boliginnovasjon, styrkes.

insam bistår kommuner og eiendomsaktører i konkrete prosjekter, som f.eks strategisk rådgivning og strategiutvikling, konseptutvikling, miljøprogrammering og plan- og utbyggingsavtaleprosesser. I flere år har vi også arrangert Drammenskonferansen som er en nasjonal arena for boliginnovasjon, sammen med bla Husbanken, NMBU og NIBR.

Prosjekter innen bolig- og eiendomsutvikling

Mobilitet til og fra skolene i Krødsherad kommune

17. februar 2020

Grønn mobilitet i Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Drammenskonferansen 2019: Barn i byen

1. mars 2019

Pilotarena for mobilitet i Slemmestad

3. desember 2018

Omstilling til grønn mobilitet i Lier

6. august 2018

Reinventing Cities

19. juni 2018

Områdeutvikling i Asker

23. januar 2018

Sundvollen knutepunkt og tettsted

22. januar 2018

Strategi for Fornebu

14. august 2017

Frivillighet i Nittedal

6. desember 2016

Byliv i Bragernes Kvartal

7. juni 2015

Boligmelding Drammen

28. januar 2015

Bytransformasjon Fjordbyen

28. januar 2015

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

11. juni 2014

Sentrumsutvikling i Gjøvik

16. februar 2014

Masterplan for bycampus i Trondheim

11. juni 2013

Øvre Sund studentboliger – Drammen

11. juni 2012