Bolig- og eiendomsutvikling handler om mer enn bygningshøyder og utnyttelsesgrad, eller prisnivå for kjøp av en bolig.

Det handler ikke minst om mennesker som skal bo, leve og bruke området, hvilke kvaliteter man verdsetter i boligen, og ved hele nærområdet. Det handler også om tilgjengelighet og å skape inkluderende boligområder med blandede aldersgrupper og ulike boligtypologier, der bærekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet er en rammebetingelse.

Helhetlig utvikling og realisering som bidrar til å oppnå flere (samfunns)mål, krever aktiv samhandling mellom relevante aktører. Ved å supplere plan- og bygningslovprosesser med aktive samhandlingsprosesser som tar i bruk ulike aktørers kunnskap og ressurser, kan forutsetningene for transdisiplinære prosesser og løsninger som fremmer boliginnovasjon, styrkes.

insam bistår kommuner og eiendomsaktører i konkrete prosjekter, som f.eks strategisk rådgivning og strategiutvikling, konseptutvikling, miljøprogrammering og plan- og utbyggingsavtaleprosesser. I flere år har vi også arrangert Drammenskonferansen som er en nasjonal arena for boliginnovasjon, sammen med bla Husbanken, NMBU og NIBR.

Prosjekter innen bolig- og eiendomsutvikling

Grønn mobilitet Landøyveien 5

20. august 2020

Grønn mobilitet i Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Pilotarena for mobilitet i Slemmestad

3. desember 2018

Reinventing Cities.

27. juni 2018

Reinventing Cities

19. juni 2018

Strategi for Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Grønn mobilitet Vestre Billingstad

31. mars 2017