By- og stedsutvikling er mer enn å planlegge og tegne nye bygg og bydeler.

God og bærekraftig by- og stedsutvikling handler om å utvikle steder med utgangspunkt i lokalsamfunnets kvaliteter, enten de er knyttet til naturgitte, kulturelle eller sosiale forhold. Alle typer prosjekter (offentlige og private) og investeringer i et lokalsamfunn kan være utgangspunkt for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Områdeutvikling som bygger på strategiske helhetlige konsepter, kan sikre måloppnåelse på flere samfunnsområder. insam har bred erfaring med (tidligfaser), analyse, prosjektledelse, strategiutvikling og gjennomføring i store og små byer og steder. Innfallsvinkelen kan være forskjellig som, for eksempel klimaomstilling, bolig- og eiendomsutvikling, grønn mobilitet, områdeløft, kultur, universell utforming, næringsutvikling og trafikksikkerhet.

Prosjekter innen by- og stedsutvikling

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Byutvikling nedenfra og opp

28. august 2020

Markedsgata Tollbugata

24. juli 2020

Lier Bibliotek

24. juli 2020

Lillestrøm Culture HUB

10. juli 2020

Fra klimamål til klimaomstilling i Kristiansand kommune

10. juli 2020

Ny og økt bruk av Numedalsbanen

10. juli 2020

Mobilitet til og fra skolene i Krødsherad kommune

17. februar 2020

Drammenskonferansen 2019: Barn i byen

1. mars 2019

Omstilling til grønn mobilitet i Lier

6. august 2018

Sundvollen knutepunkt og tettsted

22. januar 2018

Strategi for Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Frivillighet i Nittedal

6. desember 2016

Byliv i Bragernes Kvartal

7. juni 2015

Boligmelding Drammen

28. januar 2015

Bytransformasjon Fjordbyen

28. januar 2015

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

11. juni 2014

Sentrumsutvikling i Gjøvik

16. februar 2014

Masterplan for bycampus i Trondheim

11. juni 2013

By-integrerte studentboliger i Drammen

11. juni 2012