fbpx

Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommet. Det kan være ulike typer aktiviteter:

  • Nødvendige: innkjøp, transport og arbeid
  • Rekreative: kultur, underholdning, opplevelse, rekreasjon og bevegelse
  • Sosiale: felleskap, møte kjente og ukjente, mangfold, markering, demonstrasjon og sosialisering

Byliv er også noe alle ønsker seg, men som svært få har ansvar for, mandat til eller finansiering til å gjøre noe med. insam har jobbet med byliv i mange år, blant annet med Bylivsprogrammet i Drammen, Ugangprosjektet og strøks- og gateutvikling.

Prosjekter innen byliv

Markedsgata Tollbugata

24. juli 2020

Bylivsprisen 2017

31. januar 2018

Ugangprosjektet

29. oktober 2015

Byliv på Strømsø torg

28. august 2015

Byliv Drammen – nasjonalt foregangsprosjekt

28. mai 2015

Levende vinduer

4. mai 2015

Gjøvik Town Management

16. januar 2015

Ugangprosjektet

11. august 2014

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

11. juni 2014

Sentrumsutvikling i Gjøvik

16. februar 2014