Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommet. Det kan være ulike typer aktiviteter:

  • Nødvendige: innkjøp, transport og arbeid
  • Rekreative: kultur, underholdning, opplevelse, rekreasjon og bevegelse
  • Sosiale: felleskap, møte kjente og ukjente, mangfold, markering, demonstrasjon og sosialisering

Byliv er også noe alle ønsker seg, men som svært få har ansvar for, mandat til eller finansiering til å gjøre noe med. insam har jobbet med byliv i mange år, blant annet med Bylivsprogrammet i Drammen, Ugangprosjektet og strøks- og gateutvikling.

Prosjekter innen byliv

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Byutvikling nedenfra og opp

28. august 2020

Markedsgata Tollbugata

24. juli 2020

Bylivsprisen 2017

31. januar 2018

Ugangprosjektet

29. oktober 2015

Byliv på Strømsø torg

28. august 2015

Byliv Drammen – nasjonalt foregangsprosjekt

28. mai 2015

Levende vinduer

4. mai 2015

Gjøvik Town Management

16. januar 2015

Krona – Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

11. juni 2014

Sentrumsutvikling i Gjøvik

16. februar 2014