Vi er involvert i flere lokalt initierte utviklingsprosjekter for økt byliv og bærekraftig bymiljø. Vi bidrar til å samle interessenter som sammen konkretiserer utfordringer og løsninger, og vi ivaretar prosjektledelse og prosessledelse.

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Markedsgata Tollbugata

24. juli 2020

Pilotarena Slemmestad

3. desember 2018

Byliv Drammen

28. mai 2015

Gjøvik Town Management

16. januar 2015

Krona på Kongsberg

11. juni 2014