Skip to main content

By- og stedsutvikling

Vi er involvert i flere lokalt initierte utviklingsprosjekter for økt byliv og bærekraftig bymiljø. Vi bidrar til å samle interessenter som sammen konkretiserer utfordringer og løsninger, og vi ivaretar prosjektledelse og prosessledelse.

Ny kulturstrategi for Lillestrøm

8. februar 2023

Sosialt rettferdig stedsutvikling og klimaomstilling i Kristiansand

1. februar 2023

Sluppen – Trondheim

23. desember 2022

Kaldnes vest

12. september 2022

Drammenskonferansen

7. februar 2022

Kunstarena Fjordbyen

22. november 2021

Kartlegging av kulturarenaer i Drammen

22. november 2021

Bærekraftig bytransformasjon i Sandnes

22. november 2021

Autonom varelevering

19. november 2021

Fremtidens holdeplasser

19. november 2021

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Naturskader og klimatilpasning

20. august 2020

Markedsgata Tollbugata

24. juli 2020

Pilotarena Slemmestad

3. desember 2018

Byliv Drammen

28. mai 2015

Gjøvik Town Management

16. januar 2015

Krona på Kongsberg

11. juni 2014