Skip to main content

Vi bidrar med strategisk rådgiving og prosessledelse i komplekse områdeutviklingsprosjekter og lokal eiendomsutvikling. Vi har fokus på å sikre samspill mellom prosesser, avtaler, finansieringsløsninger, partnerskap og politiske vedtak, og bærekraftige mobilitetsløsninger som et sentralt premiss.

Boligkjøpere og mobilitet

1. februar 2023

Kaldnes vest

12. september 2022

Kunstarena Fjordbyen

22. november 2021

Bærekraftig bytransformasjon i Sandnes

22. november 2021

Analyse av fysisk risiko og omstillingsrisiko for varehandelen

18. november 2021

Kommunal eiendomsstrategi, Kristiansand

10. mars 2021

Grønlandskvartalet i Drammen

15. februar 2021

Landøyveien 5, Asker

20. august 2020

Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Knutepunkt Sundvollen

22. januar 2018

Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Vestre Billingstad i Asker

31. mars 2017

Krona på Kongsberg

11. juni 2014

Bycampus i Trondheim

11. juni 2013