Vi bidrar med strategisk rådgiving og prosessledelse i komplekse områdeutviklingsprosjekter og lokal eiendomsutvikling. Vi har fokus på å sikre samspill mellom prosesser, avtaler, finansieringsløsninger, partnerskap og politiske vedtak, og bærekraftige mobilitetsløsninger som et sentralt premiss.

Kommunal eiendomsstrategi, Kristiansand

10. mars 2021

Grønlandskvartalet i Drammen

15. februar 2021

Landøyveien 5, Asker

20. august 2020

Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Knutepunkt Sundvollen

22. januar 2018

Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Vestre Billingstad i Asker

31. mars 2017

Krona på Kongsberg

11. juni 2014

Bycampus i Trondheim

11. juni 2013