En helhetlig og integrert tilnærming til grønn mobilitet omfatter strategier for å redusere reisebehov, samtidig som de grønne og aktive formene for transport blir de mest attraktive og tilgjengelige.

Det ligger et stort potensial i å integrere grønn mobilitet i områdeutvikling, konkrete utbyggingsprosjekter og i eksisterende områder og bygg. insam har jobbet med analyser, strategier og tiltak for grønn mobilitet i mange kommuner, i nye og eksisterende områder og bygg, både for offentlig og privat sektor.

Vi har også videreutviklet den omvendte «mobilitetspyramiden» som illustrerer forskjellige tiltaksnivåer innen mobilitet og bærekraft, og hva som kreves for å bevege seg oppover i pyramiden.

Prosjekter innen grønn mobilitet

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Grønn mobilitet Landøyveien 5

20. august 2020

Mobilitetsstrategi for Brakar

10. juli 2020

Mobilitet til og fra skolene i Krødsherad kommune

17. februar 2020

Grønn mobilitet i Fjordbyen Lierstranda

17. februar 2020

Pilotarena for mobilitet i Slemmestad

3. desember 2018

Hjertesone: Mobilitet i nærmiljøet

6. august 2018

Omstilling til grønn mobilitet i Lier

6. august 2018

Nye mobilitetsløsninger ved Ski stasjon

6. august 2018

BFK først med Bilpool

24. juni 2018

Grønn mobilitet – workshop

23. januar 2018

Sundvollen knutepunkt og tettsted

22. januar 2018

Grønne reisevaner – Langhus

22. januar 2018

Elektriske bysykler

Elektriske bysykler

15. august 2017

Strategi for Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Grønn mobilitet Vestre Billingstad

31. mars 2017

Elsykkelbiblioteket

7. juli 2016

Bilpool i Drammen

25. april 2016

Ny vareleveringstjeneste i Drammen

14. mars 2016

Transport 2.0

16. februar 2016

Grønn bymobilitet for alle

7. juni 2015

På vei mot transport 2.0?

28. januar 2015