Skip to main content

Klimarisiko

Vi er involvert i prosjekter som analyserer ulike typer klimarisiko, og i utviklingen av strategier og tiltak som kan redusere og forebygge klimarisiko.

Klimaomstilling i distriktene

28. januar 2022

Institusjonalisering av klimaomstilling i Kristiansand kommune

19. november 2021

Analyse av fysisk risiko og omstillingsrisiko for varehandelen

18. november 2021

Klimatilpasning i kommunesektoren

17. februar 2021

Effektevaluering Klimasats

17. februar 2021

Klimaoptimalisering av kommunale investeringer

15. februar 2021

Naturskader og klimatilpasning

20. august 2020