Vi bistår i utviklingen av kunnskapsgrunnlag og med prosessledelse i utviklingen av bibliotek, kulturinkubatorer og museer samt bevaring av kulturminner. Oppdragene har fokus på lokalisering, innholdsutvikling og betydning for lokal steds- og næringsutvikling.

Lier Bibliotek

24. juli 2020

Lillestrøm Culture HUB

10. juli 2020

Et friluftsmuseum for fremtiden?

6. juni 2019

Abborhøgda, Finnskogen

26. april 2019

Ibsenbiblioteket

10. juni 2015

Illustrasjon/Foto temabilde: CC Nina Marshall