Skip to main content

Kultur og kulturminner

Vi bistår i utviklingen av kunnskapsgrunnlag og med prosessledelse i utviklingen av bibliotek, kulturinkubatorer og museer samt bevaring av kulturminner. Oppdragene har fokus på lokalisering, innholdsutvikling og betydning for lokal steds- og næringsutvikling.

Ny kulturstrategi for Lillestrøm

8. februar 2023

Bevaringsstrategier

2. september 2022

Kunstarena Fjordbyen

22. november 2021

Kartlegging av kulturarenaer i Drammen

22. november 2021

Lier Bibliotek

24. juli 2020

Lillestrøm Culture HUB

10. juli 2020

Et friluftsmuseum for fremtiden?

6. juni 2019

Abborhøgda, Finnskogen

26. april 2019

Ibsenbiblioteket

10. juni 2015

Illustrasjon/Foto temabilde: CC Nina Marshall