Fysiske spor etter våre forgjengere gir et sted dybde og identitet som er umulig å skape ved sanering og nybygging.

Derfor er det viktig å bruke kulturminner som ressurs i by- og stedsutvikling. Alt for ofte blir dette en kamp mellom gammelt og nytt, eller vern og vekst som er lite fruktbar. Bærekraftperspektivet knyttet til kulturminner blir stadig tydeligere, og flere får øynene opp for at det grønneste huset er det som allerede er bygget. insam har lang erfaring med å bruke kulturminner i stedsutvikling og bistår både eiere, myndigheter og organisasjoner med prosess og kompetanse.

Prosjekter innen kulturminner

Ny og økt bruk av Numedalsbanen

10. juli 2020

Et friluftsmuseum for fremtiden?

6. juni 2019

Bør vi eie Abborhøgda?

26. april 2019

Klimaforbedring av eldre hus

27. august 2015