Vi har bidratt i utviklingen av et strategisk rammeverk for omstilling til lavutslippssamfunnet som har fått navnet Kortreist kvalitet, og fasiliterer nå et kommunenettverk som arbeider med å implementere rammeverket. Basert på Kortreist kvalitet-rammeverket utvikler og gjennomfører vi flere kompetanseutviklingsprogram for privat og offentlig sektor der formålet er å øke deltakernes innovasjons- og omstillingsevne.

Ledelsesutvikling i vannbransjen

17. februar 2021

Kommunal omstillingskompetanse

17. februar 2021

Lederutvikling bibliotek

7. juni 2019

Ledelse, innovasjon og demokrati

10. november 2018

Kortreist kvalitet

26. juni 2018

Nettverk for universell utforming

9. juni 2015