Skip to main content

Ledelse og organisasjonsutvikling

Vi er opptatt av hvordan privat, offentlig og frivillig sektor kan styrke sin kompetanse for å lykkes i omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Omstilling vil blant annet kreve endringer i måten alle virksomheter vektlegger sin egen samfunnsrolle, og økt evne til å samhandle med andre samfunnsaktører.

Vi har bidratt i utviklingen av et strategisk rammeverk for omstilling til lavutslippssamfunnet som har fått navnet Kortreist kvalitet. Basert på dette rammeverket utvikler og gjennomfører vi kompetanseutviklingsprogram for privat og offentlig sektor der formålet er å øke deltakernes og virksomhetenes innovasjons- og omstillingsevne.

Bærekraftig omstillingsledelse

13. juni 2022

Ledelse, innovasjon og demokrati

22. november 2021

Ledelsesutvikling i vannbransjen

17. februar 2021

Kommunal omstillingskompetanse

17. februar 2021

Lederutvikling bibliotek

7. juni 2019

Kortreist kvalitet

26. juni 2018

Nettverk for universell utforming

9. juni 2015