Vi bidrar til å integrere bærekraftige mobilitetsløsninger i utviklingen av områder som skal transformeres og i allerede bebygde områder. Vi bidrar i strategiprosesser, og er involvert i reguleringsarbeid og operativ gjennomføring av nye prosjekter for eiendomsutviklere. Vi er også involvert i utvikling av bærekraftige vareleveringstjenester og tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende.

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Landøyveien 5, Asker

20. august 2020

Mobilitetsstrategi Brakar

10. juli 2020

Pilotarena Slemmestad

3. desember 2018

Hjertesone Øren

6. august 2018

Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Vestre Billingstad i Asker

31. mars 2017

Elsykkelbiblioteket

7. juli 2016

Varelevering i Drammen

14. mars 2016