Skip to main content

Mobilitet og logistikk

Vi bidrar til å integrere bærekraftige mobilitetsløsninger i utviklingen av områder som skal transformeres og i allerede bebygde områder. Vi bidrar i strategiprosesser, og er involvert i reguleringsarbeid og operativ gjennomføring av nye prosjekter for eiendomsutviklere. Vi er også involvert i utvikling av bærekraftige vareleveringstjenester og tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende.

Strategisk plattform for grønn mobilitet i Hole kommune

20. oktober 2023

Reisevaneundersøkelse Nydalen

20. oktober 2023

Analyse av trafikk og grønn mobilitet i Hol kommune

8. februar 2023

Boligkjøpere og mobilitet

1. februar 2023

Slemmestad

1. februar 2023

Autonomi og grønn mobilitet

23. desember 2022

Fornebu HUB

10. oktober 2022

Mobilitetskampanjer for skoleelever

19. november 2021

Autonom varelevering

19. november 2021

Fremtidens holdeplasser

19. november 2021

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Landøyveien 5, Asker

20. august 2020

Mobilitetsstrategi Brakar

10. juli 2020

Pilotarena Slemmestad

3. desember 2018

Hjertesone Øren

6. august 2018

Nansenløkka, Fornebu

14. august 2017

Vestre Billingstad i Asker

31. mars 2017

Elsykkelbiblioteket

7. juli 2016

Varelevering i Drammen

14. mars 2016