Vi bidrar i utviklingen av kunnskapsgrunnlag for bærekraftig regional og lokal næringsutvikling og utvikling av konkrete tiltak og konsepter. Vi gjennomfører kartleggingsoppgaver og tilrettelegger og fasiliterer samskapingprosesser.

Bærekraftig boligoppussing

26. februar 2021

ShareOn

17. februar 2021

UPSCALE

17. februar 2021

Innovasjonsregion Bærekraft 2.0

12. februar 2021

Numedalsbanen

10. juli 2020