Skip to main content

Bærekraftig omstilling

Vi er involvert i prosjekter som fokuserer på klimarisiko, natur- og arealforvaltning og omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi bidrar i utviklingen av nye klimapolitiske strategier og virkemidler, i kompetanseøkende tiltak rettet mot kommunal sektor og i vurderinger av eksisterende virkemidler.

Sosialt rettferdig stedsutvikling og klimaomstilling i Kristiansand

1. februar 2023

Grønn Praksis 2022

25. august 2022

Bærekraftig omstillingsledelse

13. juni 2022

Drammenskonferansen

7. februar 2022

Klimaomstilling i distriktene

28. januar 2022

Institusjonalisering av klimaomstilling i Kristiansand kommune

19. november 2021

INCLUDE

8. november 2021

PLATON

26. februar 2021

Klimatilpasning i kommunesektoren

17. februar 2021

Effektevaluering Klimasats

17. februar 2021

ShareOn

17. februar 2021

Kommunal omstillingskompetanse

17. februar 2021

Klimaoptimalisering av kommunale investeringer

15. februar 2021

Bærekraftig områdeutvikling i Kristiansand kommune

10. juli 2020

Kortreist kvalitet

26. juni 2018