Samfunnsinnovasjon bygger på en erkjennelse av at våre institusjoner formes av de utfordringer og muligheter de har stått overfor.

Dette gir et utgangspunkt for å utforske hvordan offentlig sektor, næringsliv, verdibaserte organisasjoner, kunnskapsorganisasjoner og innbyggere gjensidig kan påvirke hverandre gjennom demokratiske prosesser. Samfunnsinnovasjon innebærer at vi alle både kan være en del av utfordringsbildet og delta i å utvikle nye løsninger eller det vi kaller samarbeidsdrevet innovasjon. insam bidrar til å forene systematikk og struktur med åpenhet og nye løsninger i små og store samfunnsfloker.

Prosjekter innen samfunnsinnovasjon

Ledelse, innovasjon og demokrati
Webinarserie erstatter masteremne
2020-2021

10. november 2018

Kortreist kvalitet – kommunene som omstillingsaktører

26. juni 2018

BFK først med Bilpool

24. juni 2018