Skip to main content

“På vei mot transport 2.0?” var en konferanse som fant sted på Union Scene i Drammen 2. februar 2015.  Bak konferansen står en gruppe organisasjoner som blant annet arbeider med bærekraftig og moderne transportløsninger.

Bakgrunn
Norges forskningsråd understreker i sitt nye program Transport 2025, at pågående plan- og utviklingsarbeid må suppleres med en tyngre satsing på forskning, innovasjon og kompetanse. I EUs flaggskip for forskning og innovasjon, Horisont 2020, etableres nå ”Smart, grønn og integrert transport” som et nytt program.

Vi benyttet anledningen til å belyse betydningen av innovasjon, forskning og kompetanse i arbeidet med å utvikle morgendagens transportløsninger: Transport 2.0. Gjennom spennende, aktuelle prosjekter, viste vi muligheten for å engasjere seg i utviklingen av smartere løsninger. Konferansen var derfor også rettet mot å få fram ideer til tiltak i egen virksomhet.

Her er lenke til et konferanse-nettsted med presentasjoner og video- opptak fra konferansen.

Om arrangørene

SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid. Hovedideen er å begrense klimautslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass “grønne” løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet.

Vestregionen er et regionalt samarbeidsorgan for 16 kommuner vest for Oslo, sammen medfylkeskommunene i Akershus og Buskerud. Vestregionen har tre satsingsområder:Regional utvikling der arealbruk og transport er et sentralt fokusområde, helse og kultur.Samarbeidet skal blant annet bidra til gode areal- og transportløsninger som muliggjør at befolkningsveksten håndteres på en samfunnsmessig god og bærekraftig måte.

Electric Mobility Norway er en klynge av bedrifter som samarbeider og griper forretningsmulighetene i elbilmarkedet. Sammen utvikler, tester og kommersialiserer Electric Mobility Norway produkter som gjør det mye bedre å kjøre elbil. Det gir elbilen en sentral plass i fremtidens transportsystem.

Buskerudbysamarbeidet er et samarbeid mellom fem kommuner, fylkeskommunen og fire statsetater i Norges 5. største byregion som strekker seg fra Lier til Kongsberg. For å møte den kommende befolknings- og trafikkveksten og unngå kø og kaos er samarbeid om et helhetlig transportsystem nødvendig. Et av tiltakene det samarbeides om er ReisSmart, som har fokus på effektive og miljøvennlige reiser til/fra jobb og i private virksomheter.

 

insam har bidratt i fasilitering, organisering og møteledelse av konferansen.