Aktuelt

Utviklingsmidler til Kongsberg kommune

Av 13. februar 2013 Ingen kommentarer

Kr. 200.000,- til Vitensenteret -devotekBank1 i forprosjektmidler fra Oslofjordfondet.
Vitensenteret -devotekBank1 er et læringssenter for teknikk, energi, 3D-design og animasjon, hvor teknologi står sentralt. Stedet er et fritidstilbud for barn og ungdom og ligger i 2. etg. på Kongsberg bibliotek.

Vitensenteret er et samarbeid mellom:
Kongsberg kommune, Devotek as, SpareBank 1 Kongsberg, Buskerud Fylkeskommune, Vardar as, Kongsberg Automotive, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Telemark, Kongsberg Næringsforening og Norsk Teknisk Museum.

Høsten 2012 fikk vitensenteret tildelt kr. 200.000,- i forprosjektmidler fra Oslofjordfondet.

Prosjektet har bakgrunn i arbeidet som har vært utført i vitensenteret devotekBank1 og her ønskes det å utforske om og hvordan barn og unges bruk av et lavterskeltilbud innen realfag påvirker deres utdanningsvalg.
Forprosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg kommune og Høgskolen i Buskerud og vil danne bakgrunn for et 3-årig forskningsprosjekt.
Prosjektets originalitet er å utforske om og hvordan barn og unges bruk av et lavterskeltilbud innen realfag påvirker deres utdanningsvalg.

Kr. 500.000,- til Kongsberg bibliotek fra Nasjonalbiblioteket

Gjennom Kunnskaps- og kulturparken (KKP) legges det grunnlag for etablering av felles bibliotekfunksjoner for Kongsberg kommune og Høgskolen i Buskerud.

Det ble etablert et forprosjekt, KKP-biblioteket, som er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg kommune, Høgskolen i Buskerud, biblioteket, Buskerud fylkeskommune ved Kongsberg videregående skoles bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek, samt Norsk Bergverksmuseum. Forprosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket med kr. 300.000,-

I konkurranseprogrammet for plan- og designkonkurransen for Kunnskaps- og kulturtorget Kongsberg, ble et felles bibliotek skissert inn, hvor kunnskaps- og kultur er en sentral del av idégrunnlaget for realiseringen av Kunnskaps- og kulturparken på Vestsida.
Nasjonalbiblioteket har bevilget kr. 500.000,- for 2013 til bibliotekutvikling i Kunnskaps- og kulturtorget.

insam har utarbeidet søknadene for vitensenteret devotekBank1 og Kongsberg bibliotek.