insam as tilbyr konsulenttjenester fra a til å innen by- og stedsutvikling.

Vi sikrer kvalitet og gjennomføringskraft ved:

 • god integrasjon mellom alle fasene: ide, konsept, design, gjennomføring og drift.
 • helhetlige beslutninger som ivaretar både innhold, fysiske løsninger, organisering og finansiering.

 

Vi bidrar til samfunnsinnovasjon gjennom:

 • Kreative prosesser og innovative løsninger
 • Samfunnsutfordringer som utgangspunkt for nyskaping
 • Samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, forskning/undervisning og frivilligheten.

Quadruple helix

 

 

 

 

 

 

Vi bistår med:

Prosjektutvikling

 • Behovsavklaring
 • Idéutvikling
 • Prosjektinitiering og forprosjekter
 • Organisering av samarbeid
 • Finansiering

 

Strategi

 • Beslutningsgrunnlag
 • Grunnlag for samspill fag, ledelse og politikk
 • Prosesser og kommunikasjon
 • Integrere kunnskap, analyser og forskning
 • Konseptuvikling

 

Ledelse

 • Prosjektledelse og prosjektsekretariat
 • Prosessledelse
 • Sparringspartner
 • Nettverksledelse
 • Management for hire
Arena

 • Konferanser
 • Seminarer
 • Workshops
 • Dokumentasjon

 

Kompetanse

 • Kompetanseutvikling gjennom prosjekter
 • Studier og kurs
 • Publikasjoner