Skip to main content
Aktuelt

Vestregionen - handlingsplan for kompetanseutvikling og innovasjon

insam bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplan for kompetanseutvikling og innovasjon. Bistanden består både av å legge opp en prosess som bygger på både kunnskap og på en bred forankring i behov og muligheter i regionen. Samtidig legges det legges grunnlag for konkrete prosjekter.

Hvor skal Vestregionen

En viktig del av arbeidet er en prosess som startet i 2012 med et felles seminar for ledergruppene i medlemskommunene. Arbeidet er rettet mot at man i løpet av 2013 vil etablere en felles plattform for arbeidet med kompetanseutvikling og innovasjon. Det vil også bli prioritert prosjekter innenfor områdene by- og stedsutvikling, helse og kultur.

Prosjektutviklingen vil bli nært knyttet opp mot Regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren samt andre relevante nasjonale utfordringer.