Skip to main content

Kommunene kan spille en avgjørende rolle i overgangen til sirkulærøkonomien, men det er behov for mer kunnskap om hva denne rollen innebærer. Insam, SUM og CICERO inviterer derfor til deltakelse i en søknad til Norges Forskningsråd om et forskningsprosjekt med fokus på kommunenes rolle som katalysator for bærekraftig omstilling.

Vi inviterer nå kommuner med på forskningsprosjektet, gjerne sammen med relevante aktører fra næringslivet og samfunnet for øvrig. Sammen kan vi utvikle og teste ut konsepter, løsninger og konkrete samarbeidsmodeller. Vi vil fokusere på «korte verdikretsløp» som gir potensial for mer bruk av lokale innsatsfaktorer, lokal næringsutvikling og engasjement hos lokalbefolkningen. Vårt rammeverk er Kortreist Kvalitet som viser hvordan kommuner kan være viktige katalysatorer for å lede an i klimaomstilling.

Aktuelle kommer vil ha stor mulighet til å påvirke prosjektet, herunder hvordan det kan brukes til å forsterke relevante satsninger som er i gang eller under planlegging i egen kommune og region.

Kontaktperson: Lars Wang