Aktuelt

Videreutvikling av Papirbredden - Drammen kunnskapspark

Av 3. januar 2011 Ingen kommentarer

Papirbredden – Drammen kunnskapspark har siden oppstarten i 2007 etablert seg som et regionalt knytepunkt for kompetanseutvikling og innovasjon. Vi har bidratt i konseptutviklingen, planleggingen og etableringen av kunnskapsparken. Oppdraget har omfattet strategiske, fysiske og organisatoriske problemstillinger.

Et økende antall studenter, flere leietakere og flere arrangementer har synliggjort behovet for å bygge ut Papirbredden. Samtidig har en rekke regionale aktører ønsket å belyse hvordan Drammensregionen og Buskerud kan benytte Papirbredden som et strategisk virkemiddel for å posisjonere regionen i konkurransen om studenter, forskningsaktiviteter og kunnskapsbedrifter. Dette var bakgrunnen for at en rekke regionale aktører ble enige om å gjennomføre et forprosjekt rettet mot videreutvikling av Papirbredden.

Forprosjektet har belyst mulige samarbeidsformer og partnerskap, utvikling av innhold ved Papirbredden, Papirbredden som byggeprosjekt (trinn 2) og utviklingen av Drammen som kunnskapsregion.

Les forprosjektet

Oppdragsgivere: Drammen kommune, Høgskolen i Buskerud, Rådet for Drammensregionen, Papirbredden Eiendom AS, Studentsamskipnaden i Buskerud, BI Drammen, Drammen Næringslivsforening, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, LO Buskerud og Vestre Viken HF
Varighet: 2009-2010
Vår kontakt: Lars Wang