Vi ønsker personer med erfaring fra komplekse prosesser og med akademisk tyngde. Du har god kjennskap til byutvikling som felt, og din faglige profil kan gjerne være bred og inkludere transport, eiendom, kultur, regional utvikling, vann, klima mv.

Du vet hvorfor bærekraftig byutvikling er viktig, og du har fokus på hvordan dette skal realiseres. Vi legger til grunn at du ønsker å gå inn i rollen som profesjonell konsulent og at du ønsker å arbeide både strategisk og på konkret gjennomføringsnivå.

Erfaring fra prosjekter med samspill mellom offentlig sektor, næringsliv og FoU-aktører vil være en fordel.  Du vil jobbe teambasert, hvor alle tar del i prosessen fra ideutvikling og salg til ferdige prosjekter.

Ved spørsmål ta kontakt med Lars Wang lars(a)insam.no/90523021. Kortfattet søknad med relevante vedlegg sendes som ett PDF-dokument til solvi(a)insam.no

Les mer om insam her