Lars Wang

Rådgiver og daglig leder

Lars har bred erfaring fra prosjektledelse og prosessbistand, samt erfaring fra mange komplekse byutviklingsoppgaver. Lars er utdannet Sivilingeniør innen samfunnsplanlegging (NTNU), han har en mastergrad i ledelse (BI) og er sertifisert ledelseskonsulent (CMC).

905 23 021
lars@insam.no

Reidunn Mygland

Rådgiver

Reidunn har bred erfaring fra komplekse plan- og utviklingsprosjekter, inkludert utbyggingsavtaleprosesser. Hun har også erfaring med miljøprogrammering i tidlig fase.
Reidunn er utdannet Sivilingeniør innen bygg, etterutdanning innen planlegging.

934 62 524
reidunn@insam.no

Dag Erlend Lohne Mohn

Rådgiver

Dag har solid erfaring med prosjektledelse og forretningsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har i tillegg god kjennskap til kulturminnearbeid og -forvaltning.
Dag har utdannelse innen PR, kommunikasjon, prosjektledelse og språk.

920 35 254
dag@insam.no

Bård Sødal Grasbekk

Rådgiver

Bård har mange års erfaring fra offentlig forvaltning innen plan- og utvikling. Han er utdannet landskapsarkitekt med etterutdanning i ledelse og organisasjonsarbeid. Bård har god kjennskap til klima- og miljøutfordringene og er spesielt opptatt av bærekraftig utvikling og folkehelse.

452 42 148
bard@insam.no

Nina Solberg

Rådgiver

Nina har mangeårig erfaring med prosjektledelse, prosessbistand og forretningsutvikling i privat, offentlig og ideell sektor. Nina er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, hun har en mastergrad i ledelse (BI) og er sertifisert ledelseskonsulent (CMC).

906 13 953
nina@insam.no

Arild Eek

Rådgiver

Arild har omfattende erfaring som leder på strategisk nivå i offentlig forvaltning/selskap, blant annet 10 år som kommunaldirektør for byutvikling i Drammen kommune. Han har hatt ansvar for en rekke omstillings- og utviklingsprosesser innen teknologi, tjenester og ledelse. Arild har bred forståelse av ulike roller (fag, ledelse) og styring/eierstyring i offentlig sektor, og samspill mellom privat og offentlig sektor innen alle faser av utredning og planlegging av fysisk samfunnsutvikling.

906 45 656
arild@insam.no

Ingebjørg Trandum

Rådgiver

Ingebjørg har bred erfaring innen offentlig forvaltning, planlegging og utvikling. Hun har spesielt god kompetanse innen samfunnsutvikling med vekt på bruk av virkemidler, langsiktig utvikling og forvaltning av naturressurser, miljø- og klimaarbeid. Hun har utdanning fra landbrukshøgskolen (nå NMBU) og etterutdanning innnen samfunnsplanlegging.

992 40 282
ingebjorg@insam.no

Jon Mihle

Rådgiver

Jon Mihle arbeider med forretningsutvikling og kompleks prosjektstyring. Han har lang fartstid innen kunst og kulturfeltet, og kan vise til gode resultater innen etablering og drift av virksomheter i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor. Jon har utdannelse innen kommunikasjon og kultur.

924 62 539
jon@insam.no