Skip to main content

Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
31. august 2023

Ny kulturstrategi for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune -  Norges kulturkommune 2023 til 2025 Kultur er et godt utgangspunkt for å bidra til å møte mange av dagens samfunnsutfordringer. Kunst og kultur kan motvirke utenforskap og…
Aktuelt
22. august 2023

Velkommen til bokslipp 5. september

Økologisk økonomi er et viktig fundament for en sirkulærøkonomi som også bygger opp under lokalsamfunnsutvikling og sosiale og miljømessige mål. Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Nord Universitet,…
Aktuelt
22. august 2023

Sirkulærøkonomi 2.0 – ny veileder og nytt nettverk

Sirkulærøkonomi har lenge vært på dagsorden, og først og fremst vært knyttet til avfall og gjenvinning. Basert på prinsippene i rammeverket Kortreist Kvalitet (bærekraftig omstilling) har KS nå utbeidet en…
Aktuelt
22. juni 2023

Ina Aspestrand er ny rådgiver i insam

Vi har gleden av å meddele at Ina Aspestrand er en del av vårt team fra juni 2023. Ina kommer fra jobb som avdelingsleder hos Multiconsult Norge AS, der hun…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev