naermiljo
byliv
omstilling
Bærekraftig
fremtidsrettet
omstilling

Se våre prosjekter innen omstilling

previous arrow
next arrow
Slider

insam er et konsulentselskap som jobber med bærekraftig omstilling gjennom samfunnsinnovasjon og integrert by- og stedsutvikling. Vi sikrer ledelse og integrasjon i utviklingsprosesser og -prosjekter. Vi arbeider med alle faser; både med strategi- og innholdsutvikling, fysiske løsninger, organisering og finansiering.

Les mer om insam

Hva gjør vi?

Grønn mobilitet
En helhetlig og integrert tilnærming til grønn mobilitet omfatter strategier for å redusere reisebehov, samtidig som de grønne og aktive formene for transport blir de mest attraktive og tilgjengelige.
Bolig- og eiendomsutvikling
Bolig- og eiendomsutvikling handler om mer enn bygningshøyder og utnyttelsesgrad, eller prisnivå for kjøp av en bolig.
Samfunnsinnovasjon
Samfunnsinnovasjon bygger på en erkjennelse av at våre institusjoner formes av de utfordringer og muligheter de har stått overfor.
Bibliotek
Biblioteket former seg etter samfunnet og finner stadig nye, nødvendige roller i utviklingen av byer og steder.
Byliv
Et godt byliv er summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommet.
Byutvikling insam
By-og stedsutvikling
By- og stedsutvikling er mer enn å planlegge og tegne nye bygg og bydeler.
Klimatilpasning
Klimakrisen krever at nye tilpasningsstrategier utvikles, og dette i et tempo og omfang som mangler historisk sidestykke.
Kulturminner
Fysiske spor etter våre forgjengere gir et sted dybde og identitet som er umulig å skape ved sanering og nybygging. Derfor er det viktig å bruke kulturminner som ressurs i by- og stedsutvikling.

Hvordan gjør vi det?

Strategi

Strategi innebærer å ta beslutninger og gjøre veivalg. insam knytter sammen strategier for innhold, fysiske grep, organiseringer og finansering for å få til helhetlige prosesser.

Ledelse

insam kan tilby ledelse tilpasset forskjellige oppgaver og funksjoner. Omfang og form tilpasses behovet.

Analyse

insam kan tilby et bredt spekter av kartlegging, utredning og analyser, både kvalitative og kvantitative tilnærminger med vitenskapelig og mer bruksorienterte tilnærminger.

Samskaping

insam tilbyr rådgivning og prosessledelse for kollektiv innovasjon og utvikling av løsninger og tjenestetilbud på tvers av samfunnssektorene.

Prosjektutvikling

insam bidrar til å initiere, etablere og sette i gang prosjekter.

Kompetanse

Vårt utgangspunkt er derfor at våre prosjekter skal gi kompetanseutvikling hos våre oppdragsgivere.

Nettverk

insam tilbyr rådgivning og prosessledelse for etablering, koordinering og utvikling av nettverk for kompetanseutvikling og samfunnsinnovasjon.

Møteplasser

insam bidrar med å utvikle, planlegge og fasilitere workshops, seminarer og konferanser.

Prosjekter

Økt byliv i Oslo

14. september 2020

Byutvikling nedenfra og opp

28. august 2020

Klimatilpasning – Forebygging eller bare reparasjon?

20. august 2020

Grønn mobilitet Landøyveien 5

20. august 2020

Markedsgata Tollbugata

24. juli 2020

Lier Bibliotek

24. juli 2020

Lillestrøm Culture HUB

10. juli 2020

Fra klimamål til klimaomstilling i Kristiansand kommune

10. juli 2020

Mobilitetsstrategi for Brakar

10. juli 2020

Ny og økt bruk av Numedalsbanen

10. juli 2020

Meld deg på vårt nyhetsbrev