Skip to main content

Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
1. juli 2024

Masteremne i Lokal bærekraftig omstillingsledelse

Ledere, fagpersoner og tillitsvalgte inviteres til å delta på et nytt erfaringsbasert masterstudium som er utviklet og gjennomføres av Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo i samarbeid…
Aktuelt
4. april 2024

Helhetlig utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen

Kjøpet av den gamle Veterinærhøgskolen er en stor og viktig investering for både Oslo kommune og Linstow. Arbeidet med parallelloppdraget skal bygge videre på deres høye ambisjoner og mål, og…
Aktuelt
1. desember 2023

Kortreist kretsløp i innovasjonsfronten

Klimautvalget peker på at sirkulærøkonomi kan redusere behov for både energi, ressursbruk og presset på natur. Samtidig pekes det på at både sirkulær- og delingsøkonomi også må baseres på økt…
Aktuelt
1. desember 2023

Rettferdig klimaomstilling – ungdommen medvirker på nye måter

Klimautvalget 2050 legger vekt på at omstilling til lavutslippssamfunnet også skal være rettferdig. Dette betyr også at flere må medvirke til å finne løsninger. Drammen og Lillestrøm kommuner samarbeider i…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev