Skip to main content

Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Workshop i Byutvikling og Innovasjon
Aktuelt
1. desember 2023

Kortreist kretsløp i innovasjonsfronten

Klimautvalget peker på at sirkulærøkonomi kan redusere behov for både energi, ressursbruk og presset på natur. Samtidig pekes det på at både sirkulær- og delingsøkonomi også må baseres på økt…
Aktuelt
1. desember 2023

Rettferdig klimaomstilling – ungdommen medvirker på nye måter

Klimautvalget 2050 legger vekt på at omstilling til lavutslippssamfunnet også skal være rettferdig. Dette betyr også at flere må medvirke til å finne løsninger. Drammen og Lillestrøm kommuner samarbeider i…
Aktuelt
1. desember 2023

Bootcamp Drammen – fra å høre til å gjøre

Byutvikling og områdetransformasjon er komplekse prosesser som krever samarbeid og samskaping, både innad i egen virksomhet og med eksterne aktører. Samtidig kan dette åpne opp for utvikling av nye forretningsområder,…
Aktuelt
1. desember 2023

Kulturminnevernet – ledende an mot sirkulærøkonomien

Bevaring handler om å ta vare på ting. Og når det er snakk om bygninger er det å ta vare på nesten alltid knyttet til bruk. I kulturminnevernet har mantraet…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev