Skip to main content

Onsdag 15. Mars kl. 09.00-16.00  på Union scene i Drammen

Konferansen i 2017 handler om framtidens boligkonsepter. Vi ser på noen sentrale utviklingstrekk og samfunnsutfordringer knyttet opp mot muligheter innen nye boligkonsepter, boformer, bymiljø og arkitektur. Spennende eksempler fra inn- og utland presenteres. 

Drammenskonferansen er en årlig begivenhet med fokus på innovativ by- og stedsutvikling. Konferansen er en nasjonal arena for presentasjon, drøfting og grunnlag for ny praksis.

Følg med på nettstedet www.drammenskonferansen.no for oppdateringer.

Foto: Helge Stien/Drammen fotoklubb