Kunde / Fortidsminneforeningen

Dette var spørsmålet Fortidsminneforeningen stilte seg da Statskog kom til dem og tilbød skogfinneplassen Abborhøgda på Finnskogen. For å finne ut av dette engasjerte de insam til å lage et beslutningsgrunnlag. Dette skulle belyse alle viktige sider ved en overtagelse og et eierskap. Blant temaene beslutningsgrunnlaget tar for seg er: Økonomi, samarbeidspartnere, tilstand, potensial for besøk, formidling og muligheter til å drive kursvirksomhet på stedet. Det skulle også gjøre vurderinger om mulighet for tilskudd og om eiendommen passer inn i Fortidsminneforeningens portefølje.

På bakgrunn av dette er det nå fattet en beslutning, og Abborhøgda har med sine 10 bygninger blitt den nyeste av foreningens drøyt 40 unike og umistelige eiendommer. Abborhøgda er i godt selskap, med blant andre Borgund og Urnes stavkirker, Ole Bulls Lysøen, Tautra klosterruin og Steinvikholm slott. insam gratulerer!

For mer informasjon om prosjektet:
Ta kontakt med Dag Erlend Lohne Mohn, dag@insam.no , 92035254

Les mer om Fortidsminneforeningens eiendommer her.

Foto forsiden og denne siden: Statskog