Beslutningsgrunnlag for kjøp av fortidsminne

Bør vi eie Abborhøgda? Dette var spørsmålet Fortidsminneforeningen stilte seg da Statskog kom til dem og tilbød skogfinneplassen Abborhøgda på Finnskogen. For å finne ut av dette engasjerte de insam til å lage et beslutningsgrunnlag. Dette skulle belyse alle viktige sider ved en overtagelse og et eierskap. Blant temaene beslutningsgrunnlaget tar for seg er: Økonomi, samarbeidspartnere, tilstand, potensial for besøk, formidling og muligheter til å drive kursvirksomhet på stedet. Det skulle også gjøres andre vurderinger, for eksempel om mulighet for tilskudd og om eiendommen passer inn i Fortidsminneforeningens portefølje.

På bakgrunn av dette er det nå fattet en beslutning, og Abborhøgda ble med sine 10 bygninger den nyeste av foreningens drøyt 40 unike og umistelige eiendommer. Abborhøgda er i godt selskap, med blant andre Borgund og Urnes stavkirker, Ole Bulls Lysøen, Tautra klosterruin og Steinvikholm slott.

 

Foto: Statskog

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no