Hva slags rolle skal holdeplassene til Ruter spille i fremtiden? Kan de romme noe mer enn den funksjonelle rollen? Kan holdeplassen knytte kundene tettere sammen med Ruter? Insam bistår Ruter med å finne nye perspektiver på hva en holdeplass kan være. Dette gjøres i forbindelse med at Ruter skal legge nye strategier for sine holdeplasser. Arbeidet består av en idé- og konseptprosess hvor vi tar for oss blant annet holdeplassene som en del av den sosiale infrastrukturen, stedstilpasning av holdeplassen, kundetilpasning av holdeplassen, og hvordan kundene kan delta i utforming og utsmykning av holdeplassen.

Andre temaer som løftes fram er:

  • Kollektivreisendes status og holdeplassen som arena for å etablere status
  • Ventingens kvaliteter
  • Holdeplasser og byliv, superlokal stedsutvikling

Arbeidet utføres for avdeling for plan og infrastruktur i Ruter og gjennomføres høsten 2021.

Foto: MART PRODUCTION.

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no

Jon Mihle
924 62 539
jon@insam.no