Forskningsprosjekt om bliotekenes rolle i oppskalering av lokale delingsordninger

CICERO – Senter for klimaforskning har fått midler av Norges forskningsråd til å undersøke hva som motiverer folk til å dele, og hva som skal til for å få flere til å dele. Bibliotek er allerede viktige arenaer for deling, og forskerne vil finne ut om bibliotekene kan gjøre mer for at flere deler kunnskap, holdninger og ting.

Utgangspunktet for prosjektet er at overforbruk er et økende problem som gir høy energibruk, nedbygging av natur og økte klimagassutslipp. En måte å redusere forbruk på, er å dele framfor å eie.

I prosjektperioden 2020 – 2023 vil forskerne:

  1. kartlegge holdninger og interesse for deling i et utvalg av befolkningen og blant brukere av bibliotek, frivillig drevne utstyrslåneordninger og Jernia.
  2. studere forutsetninger og muligheter for oppskalering av lokalt samarbeidsforbruk
  3. teste bruk av bibliotekenes lånekort til å låne i utstyrslåneordninger og hos Jernia
  4. analysere virkninger av deling i forhold til miljø, lokalt engasjement og økonomisk aktivitet
  5. utvikle mulige retningslinjer og strategier som kan understøtte oppskalering av samarbeidsforbruk

Deltakere i prosjektet er bibliotekene i Nordre Follo, Tromsø, Drammen, Lillestrøm, Lier, Odense og Ballerup, BUA Oppegård, TURBO i Tromsø, BUA Lier, Libriotech, OBOS og Jernia.

insam tok initiativet til prosjektet, og bidrar som prosjektkoordinator og sparringspartner.

Mer om prosjektet finner du på UPSCALEs nettside.

Illustrasjon/Foto: Astrid Arnslett/CICERO

Kontakt

Nina Solberg
906 13 953
nina@insam.no