Kunde / OBOS

OBOS gjennomfører en arkitektkonkurranse med mål om å utvikle felt 9.4 til et fremtidsrettet og bærekraftig bolig- og byområde med ca. 700 boliger og inntil 5000 kvadratmeter med handel, service og tjenestefunksjoner på gateplan.  OBOS har svært høye ambisjoner for området både når det gjelder bymiljø, arkitektur og klimagassutslipp. Sentralt står klimavennlig byggeri, smarte energiløsninger, grønn mobilitet, urbant landbruk, fellesskapsløsninger og deling.

insam har bistått OBOS med å utvikle en strategi for Grønn mobilitet på felt 9.4. Ambisjonen er et fremtidsrettet boligprodukt tilrettelagt for at de fremtidige beboerne velger bærekraftige mobilitetsløsninger fordi det gir det beste reisetilbudet. Det skal være enkelt og attraktivt å gå, sykle og reise med kollektivtransport i hverdagen. Grønn mobilitet integreres i utviklingen av boligprosjektet fra første dag, noe som også gir føringer for strukturen i planområdet.

Les om arkitektkonkurransen her

Foto artikkel: CC/Siri Spjelkavik

Foto forside: CC/David McDermott