Skip to main content

Insam og Cicero har bistått Kristiansand kommune i å styrke kommunens institusjonalisering av arbeidet med bærekraftig klimaomstilling og klimaledelse. Arbeidet tok utgangspunkt i behovet for å utvikle kommunens systemer, verktøy og prosesser for miljø- og klimaledelse. Prosjektet hadde som mål å styrke organisasjonens kompetanse knyttet til miljø- og klimaarbeidet, gjennom å bygge innsikt og kompetanse i arbeid med styringsverktøy og -systemer.

Kontaktpersoner: Lars Wang og Reidunn Mygland