Norges viktigste kanal for byutvikling

Nå har gruppa «Byutviklere» på Facebook passert 7500 medlemmer. Med det har den trolig blitt landets viktigste kanal for meningsytringer, diskusjoner og spredning av nyheter innenfor feltet byutvikling. insam har administratoransvaret for gruppa, og som Estatenyheter...

Velkommen til Tron Myrén

Vi opplever økt behov og interesse for innovasjon som fordrer samarbeid mellom ulike samfunnsaktører (samfunnsinnovasjon). Vi har derfor fra 01.01.2018 styrket insams lag innen byutvikling og samfunnsinnovasjon med Tron Myrén. Tron har bred erfaring av utviklingsarbeid og...

Kronikk: Samfunnsinnovasjon

Våre drømmer om Norge som innovasjonsnasjon er nå samlet mellom to permer. I hovedrapporten fra Drømmeløftet (Innovasjon Norge, 2015) finner vi både årets versjon av Innovasjonstalen og ansatser til en ny innovasjonspolitikk. Og diskusjonen er i gang: Er det for lit...

Innovasjon – mer enn du aner

Våre drømmer om Norge som innovasjonsnasjon er nå samlet mellom to permer. I hovedrapporten fra Drømmeløftet (Innovasjon Norge, 2015) finner vi både årets versjon av Innovasjonstalen og ansatser til en ny innovasjonspolitikk. Les hele rapporten om Drømmeløftet her Foto: Jo...

Fortellingen om Norges viktigste bedrift

I forbindelse med oppstarten av Ledelse, innovasjon og demokrati 20. oktober i Drammen presenteres det som trolig er det viktigste business-case i Norge gjennom tidene. Arve Johnsen vil fortelle om etablering av Statoil og drøfte dette i lys av de utfordringer som Norge har stått...

Innovasjon i sentrumsutvikling

Norsk sentrumsutvikling (NSU) arranger i oktober sin 18. sentrumskonferanse. Denne gangen i Stavanger. I år er temaet «Mellom bevaring og innovasjon». Lars Wang fra insam as er invitert til å innlede om innovasjon og omstilling i sentrum foruten at han skal delta i en...

insam styrker teamet

By- og samfunnsutvikling er gjerne knyttet til utvikling av områder og eiendommer. Gode prosesser fra tidlig fase til gjennomføring blir stadig viktigere. Dette opplever vi ofte i prosjekter vi er engasjert i. Derfor er det med stor glede at vi kan ønske Reidunn Mygland velkommen...

Kompetanse i byutvikling

I anledning Drammenskonferansen 2015 med tema ”Den nye byen” inviterte insam til en åpen workshop 24.03.15. Workshopen samlet 25 personer fra kommuner, eiendomsutviklere, statlige aktører samt rådgivere innen byutvikling. Vi takker for alle for aktiv, engasjert og ikke minst...

Vil du være med å endre norsk byutvikling?

Vi ønsker personer med erfaring fra komplekse prosesser og med akademisk tyngde. Du har god kjennskap til byutvikling som felt, og din faglige profil kan gjerne være bred og inkludere transport, eiendom, kultur, regional utvikling, vann, klima mv. Du vet hvorfor bærekraftig...
Comments : Off

Lokaliseringsstudie for cricket i Drammen

Cricket er en stor idrett på globalt nivå. Det er en økende interesse og rekruttering til cricket i Norge. Norge har ikke et nasjonalt cricketanlegg i dag, og alle landskamper må derfor spilles i utlandet. Lokaliseringsstudien utreder muligheten for at Drammen kan bli arena fo...
Comments : Off