Skip to main content

Klimautvalget peker på at sirkulærøkonomi kan redusere behov for både energi, ressursbruk og presset på natur. Samtidig pekes det på at både sirkulær- og delingsøkonomi også må baseres på økt sosial rettferdighet.

Insam bistår KS og nettverk for sirkulærøkonomi med utvikling av en samlende arena for formidling og forsterking av ledende sirkulær praksis. Det innebærer utvikling av nye verdikjeder (verdikretsløp) innenfor alle samfunnsområder. En slik endring krever utvikling og oppskalering av nye og innovative samarbeidsformer og forretningsmodeller. Samtidig vil omstillingen måtte baseres på demokratiske og deltakende prosesser i lokalsamfunn og regioner.

Les mer her.

Kontaktpersoner: Jon Mihle og Ina Aspestrand

 

Foto/illustrasjon: Kiki Wang