Skip to main content

Lillestrøm kommune er Norges kulturkommune 2023 til 2025.
25.
oktober skal Lillestrøm kommune for andre gang arrangere en nasjonal kulturkonferanse. Årets konferanse har fått tittelen Var dette verdt å få med seg? Kvalitet i kulturopplevelser og kuratering.

Kulturkonferansen tar utgangspunktet i følgende spørsmål:

  • Hvilket ansvar har kommunen for at alle innbyggere skal ha tilgang på kulturopplevelser innenfor ulike kunst- og kulturuttrykk?
  • Forholdet mellom kommune, fylke og stat – hvem har ansvaret for bredde og mangfold?

Konferansen retter seg mot offentlig sektor, ansatte i kulturinstitusjoner, kunstnere, kulturaktører og frivillige organisasjoner. NOKU og fylkesbiblioteket bidrar som medarrangører på to parallelsesjoner.

Les mer om konferansen og meld deg på her:
Lillestrøm kulturkonferanse 2023 (lillestrombibliotekene.no)

Påmeldingsfrist: onsdag 18. oktober 2023.

Kultur er et godt utgangspunkt for å bidra til å møte mange av dagens samfunnsutfordringer. Insam har bistått Lillestrøm kommune i arbeidet med ny kulturstrategi, som legger til grunn at kulturfeltet har en nøkkelrolle i storsamfunnets møte med den enkelte innbygger og at kulturlivet bidrar til vekst med kvalitet.

Kontaktperson: Jon Mihle