Skip to main content

Det er økende politisk oppmerksomhet om behovet for å knytte automatisering av transportsystemet sammen med (mission-based) innovasjon og nærings- og industriutvikling. Sammen med ViaNova har insam bistått Statens Vegvesen med å legge grunnlag for en nasjonal strategi på tvers av sektorer og aktører. En viktig milepel var en nasjonal dialogkonferanse i Oslo i mai. Prosjektet viser at det kan gjennomføres prosesser som både er innovative og samskapende og som svarer ut behovet for omstilling «på tvers av nivå og siloer».

Kontaktperson: Lars Wang

 

Foto: Red Ant / Statens Vegvesen