Skip to main content

Lillestrøm kommune skal lage en ny kulturstrategi for å tydeliggjøre satsingsområder og prioriteringer på kulturområdet framover, samt å utvikle en visjon å strekke seg etter. Kommunen har utviklet flere flotte anlegg innen kulturområdet, og det økende kulturlivet skaper engasjement og identitet. Samtidig har Lillestrøm både en voksende byutvikling, og er en landkommune med stort mangfold og bred deltakelse. Insam bistår med prosessledelse. Ta kontakt med Jon Mihle for mer informasjon.