Skip to main content

Sammen med Agenda Kaupang har insam gjennomført et prosjekt for Norsk Vann rettet mot å belyse organisering av vann- og avløpsvirksomheten i kommunene. Rapporten peker på potensial både for effektivisering og innovasjon gjennom utviklingsprosesser som både er lokalt/regionalt tilpasset, gjennomføres med klart definerte faser/delbeslutninger og legges opp for å sikre både bred tilslutning og gjennomføringskraft. Anbefalingene sees i sammenheng med insams prosjekt for Norsk Vann om ledelsesutvikling som virkemiddel for å styrke vannbransjens utviklings- og innovasjonsevne (2021).

Kontaktperson: Arild Eek