Skip to main content

Drammen har blitt et nærmest ikonisk case på bytransformasjon. På noen tiår fra ca. 1990 ble det gjennomført prosesser som vakte stor oppmerksomhet. Det er fortsatt stor interesse for å forstå hva som var nøkkelen til Drammens forvandling. Statsbygg kombinerte i september en målrettet byvandring med foredrag/drøftinger om hvordan å få til samskaping om bytransformasjon. Fordi insam har vært sentrale i mange av prosessene, spesielt når det gjelder samspilllet mellom organisasjons- og samfunnsinnovasjon og har god innsikt også i dagens utfordringer og muligheter, bistod insam i arbeidet. Ta kontakt om du ønsker å «komme under huden» på Drammens bytransformasjon og bruke dette målrettet i egen organisasjon/kommune.

Kontaktperson: Lars Wang