Hvordan dokumentere effektene av Klimasats?

Civitas, Cicero og insam har gjort en effektevaluering av Klimasatsordningen for perioden 2016-2020 med forslag til nye dokumentasjonsmetoder. Oppdragsgiver var Miljøverndirektoratet som ønsket å få en bred vurdering av Klimasats både som ordning rettet mot konkrete klimaprosjekter i kommunene og hvordan ordningen kan bidra til klimaomstilling.

Rapporten viser at Klimasats har vært en viktig ordning for å stimulere klimaarbeidet i kommunen og gjør samtidig en vurdering av hvordan ordningen kan videreutvikles. Rapporten drøfter også betydningen av kommunen som aktør i klimaarbeidet.

Prosjektet har vært gjennomført av insam, CICERO – Senter for klimaforskning og Civitas i tett samarbeid. insam har bidratt spesielt med vurderinger av hvordan Klimasats kan bli en integrert del av kommunenes arbeid med omstilling, innovasjon og utvikling av rollen som samfunnsaktør.

 

Illustrasjon/Foto: CC Eutah Mizushima
Portfolio-foto: CC Tove Lautulen/FutureBuilt

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no